Referent / referentka odboru výstavby

Profil společnosti:
Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Referent / referentka odboru výstavby

Náplň práce:
• správní činnost na úseku výstavby

Požadujeme:
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
• fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
• občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
požadované vzdělání:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
požadovaný obor, zaměření:
• stavební
požadované znalosti:
• znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu
• dobrá orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního řízení a stavebního řádu
• praxe ve státní správě
další dovednosti, schopnosti:
• znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
• dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
• odpovědné rozhodování
• samostatnost, flexibilita
• řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení

Nabízíme:
• platová třída 10, platový stupeň dle délky praxe do 31.000,- Kč
• osobní příplatek + čtvrtletní odměny
• 5 týdnů dovolené
• sick days 5 dnů
• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• Fokus passy
• upravená pracovní doba
• příjemné prostředí a kolektiv


Místo práce: MČ Praha 22

Termín nástupu: dle dohody

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 12. 2019 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent/ka OV“

Kontakt:
telefon: 271 071 898
fax: 271 071 819

Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Platnost inzerátu končí 31. 12. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 6. 11. 2019, 14:55

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Administrativa, Stavebnictví­  
Plat
0  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás